februari 1, 2021

0 comments

Maar ook in hoe je omgaat met problemen en uitdagingen of hoe je een ander overtuigt? Hoe je omgaat met tempowisselingen, veranderingen, regels en procedures opgelegd door derden?

Merk jij bij jezelf op dat je slecht tegen je verlies kunt? Of dat je de aandacht verliest als er teveel gesproken wordt over droge feiten en cijfers? Dat het tempo waarmee mensen praten en actie ondernemen je soms te snel gaat? Of dat anderen je afstandelijk en gereserveerd vinden?

Door je bewust te zijn van jouw gedragingen en inzicht te hebben in jouw respons op de gedragingen van anderen, werk je aan je persoonlijke ontwikkeling. Er zijn tal van modellen die je helpen bij het krijgen van dit inzicht. Eén daarvan is de DISC gedragsanalyse.

DISC GEDRAGSANALYSE

De DISC gedragsanalyse brengt jouw persoonlijke basis gedrag en respons gedrag in kaart. Dus welk gedrag laat jij zien als je ontspannen bent en dichtbij jezelf staat en welk gedrag laat jij zien in respons op je omgeving.

Er kan een verschil zitten tussen je basis en respons gedrag. Soms gedragen we ons expres op een andere manier omdat dit voor die situatie het best uitpakt. Je anders gedragen dan je basis gedrag kost energie. Het is interessant om je af te vragen of het inzetten van deze energie je uiteindelijk iets oplevert of dat het alleen maar kost.

Over welk gedrag heb ik het dan? De DISC gedragsanalyse brengt je persoonlijke gedragsstijl in kaart door middel van vier gedragsstijlen; Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformatie. Deze zijn ook wel aangetoond in de vier kleuren; rood, geel, groen en blauw.

De DISC gedragsanalyse maakt inzichtelijk in welke mate jij de verschillende gedragsstijlen in je hebt. Je bent als mens altijd een combinatie van de stijlen. De vraag is alleen welke gedragsstijlen zijn het meest zichtbaar en voelbaar voor jezelf en anderen. Met dit inzicht heb je de mogelijkheid je kwaliteiten nog beter te benutten en/of aandacht te besteden aan je ontwikkelpunten.

ONTSTAAN DISC GEDRAGSANALYSE

Dr. William Marston legt de basis voor een vierkwadrantenmodel. In zijn boek ‘Emotions of Normal People’ zet hij menselijk gedrag af langs twee assen: de horizontale as Reflecterend versus Pro-actief reagerend en de verticale as Tegenwerkende omgeving versus Goedgezinde omgeving.

Deze assen kunnen ook als volgt benaderd worden.

Introvert – Extravert
De meer introverte mens geeft de voorkeur aan één op één contacten in plaats van grote groepen. Zij denken vaak eerst na voordat zij handelen en laden zichzelf op door tijd voor zichzelf in te plannen. Vaak worden zij als voorzichtig en beschouwend ervaren.

De meer extraverte mens krijgt energie van interactie met anderen en grote groepen. Zij handelen vaak eerst voor er diepgaand over nagedacht te hebben. Zij hebben een hoog tempo in handelen en voor ontspanning zoeken zij contact met anderen.

Rationeel – Relationeel
De rationele denkers zijn doorgaans meer gericht op de taak dan op de relatie en beslissen met het hoofd. De besluitvorming vindt over het algemeen plaats na een logische analyse en zij laten zich minder leiden door emoties.

De relationele voelers, richten zich meer op hun gevoel en beslissen met het hart. De relatie staat voor de taak en hun gevoel is meer bepalend voor wat zij gaan doen.

Door deze twee waarneembare assen te combineren met de DISC gedragsstijlen komen we tot een vierkwadrantenmodel.  

disc

BETEKENIS DISC GEDRAGSANALYSE

D staat voor Dominantie. Deze geeft de manier waarop iemand reageert op problemen en uitdagingen weer. Maar ook in hoeverre iemand de neiging heeft zijn omgeving te willen controleren en beheersen. De bijbehorende kleur is Rood.

I staat voor Invloed. Deze geeft aan in hoeverre iemand de neiging heeft om zijn omgeving te beïnvloeden. Doorgaans met verbale overtuigingskracht en enthousiasme. De bijbehorende kleur is Geel.

S staat voor Stabiliteit. Deze geeft weer in hoeverre iemand omgaat met veranderingen, tempo en tempowisselingen. De bijbehorende kleur is Groen.

C staat voor Conformisme. Deze geeft de mate weer in hoeverre iemand omgaat met regels, processen en procedures door derden gesteld. De bijbehorende kleur is Blauw.

WAT JE KRIJGT MET DE GEDRAGSANALYSE

Zijn antwoorden op vragen die gaan over hoe je de dingen doet die je doet. Maar ook over de kwaliteiten die je bezit en je valkuilen. Niet alles in het rapport is nieuw voor je. Wel geeft de DISC gedragsanalyse inzicht om je kwaliteiten uit te bouwen en je aandachtspunten te verbeteren.

Het helpt je om nog beter te communiceren en samen te werken met collega´s. Het helpt je gedragsstijlen te herkennen en hier op in te spelen. Door je taalgebruik aan te passen naar wat passend is bij degene met wie je in gesprek bent. Maar ook om conflicten te voorkomen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Jouw persoonlijke DISC gedragsanalyse bestaat uit persoonlijke grafieken met jouw ´scoren´ op de gedragsstijlen. Je krijgt inzicht in jouw natuurlijke gedrag en je gedrag onder druk. Je kwaliteiten en valkuilen zijn beschreven en manieren om effectief te communiceren met anderen. Vervolgens is weergegeven hoe je kunt samenwerken met je werkomgeving en met of als leidinggevende.

About the Author

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Apply for a free Ebook ! Sign Up now 

>