Alles over

Privacy verklaring

Lijnsegment

Privacy verklaring

S’peakcoaching hecht veel waarde aan jouw privacy als deelnemer van één van onze cursussen. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan in onze rol als verwerkingsverantwoordelijke. Je leest hier bijvoorbeeld wat jouw rechten zijn, wat wij met jouw gegevens doen en waar we jouw gegevens opslaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je een cursus van s’peakcoaching koopt, gaan we een overeenkomst aan. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, hebben we van jou de volgende informatie nodig. Zonder deze informatie, kunnen wij helaas geen overeenkomst met jou sluiten. De volgende informatie hebben we van jou nodig: Naam, E-mailadres, en Bankrekeningnummer (hierna noemen we dit de basisgegevens).

Meer informatie?
Wellicht geef jij ons meer informatie. Denk aan jouw telefoonnummer of misschien stel je een profielfoto in op jouw cursusprofiel. Dat betekent dat die gegevens ook verwerkt worden. Wij hebben deze gegevens van jou doordat jij ze aan ons hebt verstrekt.

Privacy Verklaring

S’peakcoaching maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van verschillende dienstverleners om haar diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder zie je per type dienstverlener welke gegevens wij hierin van jou verwerken, waarom dat gebeurt en op welke juridische grondslag.

Boekhouding/ Administratie
Voor het factureren en het verwerken van betalingen, maken we gebruik van verschillende software. De software die wij hiervoor op dit moment gebruiken is: Mollie. Deze partij verwerkt de basisgegevens zoals we hiervoor hebben opgesomd. Deze gegevens moeten verwerkt worden, omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat wij aan onze wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen.

Wij bewaren deze gegevens zeven jaar: dat is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

E-mail
Als je een aankoop doet via onze website, ontvang je vervolgens geautomatiseerde e-mails zodat je daadwerkelijk toegang tot de cursus kunt krijgen. De software die wij daarvoor gebruiken is MailBlue. Voor gewone mailcorrespondentie gebruiken we Google Workspace. In deze situaties verwerken we jouw e-mailadres en naam. Daarnaast kun jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval verwerken we ook jouw e-mailadres en naam. We verwerken jouw gegevens voor onze nieuwsbrief alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kun je altijd intrekken. De verwerkingen die we hebben gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.

Cursusplatform
De cursussen van s’peakcoaching worden gehost op het platform van Thrive. Om jou toegang te verlenen tot dit platform, verstrekken wij aan Thrive jouw e-mailadres.

Reviews
Het komt vaak voor dat we reviews ontvangen via Instagram of e-mail. Als je dit in een persoonlijk bericht naar ons stuurt, zullen we altijd om jouw toestemming vragen voordat we jouw review delen met jouw gebruikersnaam. Als je een review plaatst en ons tagt, geldt dit als toestemming om te mogen delen.

De reviews die wij ontvangen controleren we aan de hand van ons klantenbestand of deze persoon daadwerkelijk de cursus waarover de review is geplaatst, heeft gekocht. Dit doen we door middel van een controle van het e-mailadres en de naam. Reviews worden op eigen initiatief van cursisten achtergelaten op social media. 

Overige software
S’peackcoaching maakt gebruik van de Google Workspace-omgeving om documenten aan te maken en te bewerken. In deze omgeving kan het zo zijn dat we klantgegevens verwerken. We zullen hier nooit gevoelige gegevens in verwerken zoals bankrekeningnummers.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Ben jij klant en hebben we een overeenkomst met elkaar? Dan bewaren we jouw gegevens (denk aan factuur- en betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. Dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert. Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaren we jouw gegevens maximaal twee jaar. Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan verwijderen we jouw gegevens maximaal drie maanden na jouw uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
We verkopen of geven jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als we gebruik maken van software van derden (zoals je hierboven hebt kunnen lezen).

Ook kunnen we gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van s’peakcoaching, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. S’peakcoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is bij s’peakcoaching geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

Jouw rechten
Op basis van de AVG heb jij bepaalde rechten: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door s’peakcoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daphne@speakcoaching.nl. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen één maand.

Heb je vragen over je privacy en gegevens?
Als jij het idee hebt dat jouw privacy en gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op onze website.

Neem dan contact op via www.speakcoaching.nl
daphne@speakcoaching.nl

Meer informatie vind je hier
Algemene voorwaarden
Cookieverklaring

Lijnsegment