Alles over

Vergoeding zwangerschapscursus

Lijnsegment

Zorgverzekering 2023

Een zwangerschapscursus kan waardevol zijn voor je zijn doordat het je voorbereidt op de bevalling, je vierde trimester en het ouderschap. De online zwangerschapscursussen van speakcoaching bieden educatie over zwangerschap, bevalling, je vierde trimester en de terug keer naar het werk.

Je leert je lichaam kennen, je mindset en keuzes maken die bij jou passen. Ook oefen je met pijnmanagement- en ontspanningstechnieken. Daarnaast word je partner betrokken en leer jij je wensen uitspreken naar je partner en zorgverleners. Ook krijg je tools in handen voor het opstellen van een geboorteplan, een plan voor je vierde trimester en de terugkeer naar het werk.

De online zwangerschapscursussen zorgen voor het verminderen van angst en stress door het vergroten van kennis en bewustzijn. Je leert weloverwogen keuzes maken ook in onverwachte situatie waardoor je de transitie van zelfbewuste vrouw naar zelfbewuste moeder met meer vertrouwen tegemoet gaan.

zorgverzekering

Vergoeding basispakket zorgverzekering Deze zorg wordt vergoed

Wanneer je in verwachting bent, is het belangrijk om te beseffen dat veel zorgkosten gerelateerd aan de zwangerschap vergoed worden door het basispakket van je zorgverzekering. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor de gynaecoloog, verloskundige, echo’s en een medisch noodzakelijke bevalling in het ziekenhuis. Onderstaande lijst geeft weer wat er vergoed wordt vanuit je basispakket.

 1. Afspraken en controles bij de verloskundige
 2. Verloskundige hulp
 3. Echo’s voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog
 4. 20-wekenecho
 5. NIPT-test (bij medische indicatie, anders 175 euro eigen bijdrage t/m maart 2023)
 6. Vruchtwaterpunctie en vlokkentest (bij medische indicatie)
 7. Bloedonderzoek
 8. Geneesmiddelen
 9. De gynaecologische hulp
 10. Medische nazorg na een bevalling (door gynaecoloog)
 11. Poliklinische bevalling in het ziekenhuis (als het medisch noodzakelijk is) € 236 per dag
 12. Poliklinische bevalling in een geboortecentrum € 236 per dag (met een max. eigen bijdrage van € 525,85)
 13. Ziekenhuisopname tijdens zwangerschap in verband met complicaties
 14. Ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis
 15. Kraamzorg (minus de eigen bijdrage)

Aanvullende zorgverzekering

Een aanvullende zorgverzekering kan extra dekking bieden voor zaken zoals een kraampakket, de eigen bijdrage voor kraamzorg en bekkenfysiotherapie. Hoewel de kosten van een zwangerschapscursus doorgaans niet worden vergoed vanuit de basisverzekering, zijn er aanvullende verzekeringen die deze kosten wel dekken.

Belangrijk om te weten: vaak betreft het een maximumbedrag per zwangerschap of per jaar. Via independer is een overzicht beschikbaar waar je per zorgverzekeraar kunt zien wat de vergoeding voor een zwangerschapscursus is. 

Let wel: sommige zorgverzekeraars stellen specifieke voorwaarden. Dit kan betekenen dat je enkel preventiecursussen mag volgen, dat je naar bepaalde centra moet gaan, dat de cursus door een verloskundige verzorgd moet worden, of dat het een cursus van de thuiszorg dient te zijn. Raadpleeg dus altijd je zorgverzekeraar voordat je besluit een cursus te volgen.

Vaak wordt onderstaande zorg vergoed bij je aanvullende zorgverzekering:

 1. IVF-behandelingen (onder voorwaarden bij een beperkt aantal verzekeraars)
 2. Bevalling in het ziekenhuis zonder medische noodzaak
 3. Kraampakket
 4. De eigen bijdrage bij kraamzorg (€ 4,80 per uur in 2023)
 5. Kraamzorg in ziekenhuis zonder medische indicatie
 6. Zwangerschapscursussen
 7. Bekkenfysiotherapie (bij sommige aanvullende verzekeringen voor zwangerschap)
 8. Hulp bij borstvoedingsproblemen
 9. Babymassage
 10. Fysiotherapie
 11. Huur / aanschaf van TENS-apparaat

Eigen risico en eigen bijdrage

Eigen risico: Het eigen risico is het bedrag dat je jaarlijks zelf moet betalen aan zorgkosten voordat de zorgverzekeraar deze kosten dekt. In 2023 is dit bedrag vastgesteld op €385. Als je zorgkosten maakt die boven dit bedrag uitkomen, dan worden deze door je zorgverzekeraar vergoed.

Je hebt de optie om je eigen risico te verhogen, wat resulteert in een lagere maandelijkse premie. Gezien de waarschijnlijkheid van hogere zorgkosten rondom een zwangerschap, is het echter raadzaam om het eigen risico niet te verhogen.

Voorbeelden van zorgkosten die onder het eigen risico vallen tijdens de zwangerschap:

 • Gynaecologische zorg (uitgezonderd verloskundige handelingen)
 • Bloedonderzoeken
 • NIPT, vruchtwaterpunctie en vlokkentest
 • Ambulancevervoer naar het ziekenhuis
 • Medische zorg na de bevalling
 • Geneesmiddelen

De eigen bijdrage: is het deel van de kosten voor bepaalde zorgdiensten dat je zelf dient te betalen. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor kraamzorg, een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak en prenatale testen die niet medisch noodzakelijk zijn. Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten om deze eigen bijdrage te dekken. In dat geval neemt je aanvullende verzekering deze kosten voor zijn rekening.

Lijnsegment