Alles over

Uitgerekende datum

Lijnsegment

Hoe bereken je je zwangerschap
en uitgerekende datum?

Zwanger zijn is een spannende tijd, gevuld met veel vragen en onzekerheden. Een van de eerste dingen die je waarschijnlijk wilt weten zodra je ontdekt dat je zwanger bent, is je uitgerekende datum. Maar hoe wordt deze datum precies berekend, en waarom gaan we uit van 40 weken zwangerschap? Laten we dit proces eens nader bekijken.

Wat is de uitgerekende datum?

De uitgerekende datum is de dag waarop je baby naar verwachting geboren zal worden. Het is een schatting gebaseerd op de gemiddelde duur van een zwangerschap, maar het is belangrijk om te begrijpen dat het slechts een schatting is. Slechts een klein percentage van de baby’s wordt precies op de uitgerekende datum geboren. De meeste baby’s worden ergens tussen de 37 en 42 weken zwangerschap geboren.

Uitgerekende datum

Hoe wordt de uitgerekende datum berekend?

De uitgerekende datum is een belangrijke mijlpaal voor aanstaande moeders, omdat het een richtlijn geeft voor wanneer de baby verwacht wordt. Hoewel de exacte datum kan variëren, biedt deze schatting een tijdsframe voor planning en voorbereiding. De meest gebruikelijke manier om de uitgerekende datum te berekenen, is door de eerste dag van je laatste menstruatiecyclus (LMP) als startpunt te nemen. Hier is hoe het proces werkt:

Eerste dag van je laatste menstruatie

Noteer de eerste dag van je laatste menstruatie. Dit is de dag waarop je menstruatiecyclus begint en dient als de startdatum voor de berekening van de uitgerekende datum. Dit is een cruciale stap omdat deze datum de basis vormt voor alle verdere berekeningen.

Twee weken toevoegen

Voeg twee weken toe aan de eerste dag van je laatste menstruatie om de vermoedelijke ovulatiedatum te bepalen. De ovulatie, het proces waarbij een eicel vrijkomt uit de eierstok, vindt meestal ongeveer twee weken na het begin van je menstruatie plaats. Deze twee weken worden toegevoegd omdat de meeste zwangerschappen beginnen rond de tijd van de ovulatie, wanneer de bevruchting plaatsvindt.

40 weken vooruit tellen

Vanaf de berekende ovulatiedatum tel je 40 weken (280 dagen) vooruit om je uitgerekende datum te bepalen. De volledige zwangerschapsduur wordt traditioneel gerekend als 40 weken vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie, wat neerkomt op ongeveer negen maanden. Dit aantal weken is gebaseerd op de gemiddelde duur van een zwangerschap.

De formule voor de berekening ziet er dus ongeveer zo uit:

Uitgerekende datum=Eerste dag van je LMP+280 dagen

Voorbeeld berekening

Stel dat de eerste dag van je laatste menstruatie 1 januari is:

 • Noteer 1 januari als de startdatum.
 • Voeg twee weken toe (14 dagen) om de vermoedelijke ovulatiedatum te bepalen, wat je brengt op 15 januari.
 • Tel vanaf 15 januari 40 weken vooruit, wat resulteert in een uitgerekende datum rond 22 oktober.
Uitgerekende datum

Waarom gaan we uit van 40 Weken zwangerschap?

Een volledige zwangerschap wordt algemeen beschouwd als 40 weken vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Deze benadering is gebaseerd op een combinatie van medische standaarden en biologische inzichten. Hier zijn de belangrijkste redenen waarom 40 weken als de norm wordt gehanteerd:

Gemiddelde cyclusduur

De standaard menstruatiecyclus wordt beschouwd als 28 dagen, waarbij de ovulatie rond dag 14 plaatsvindt. Dit betekent dat de meeste vrouwen ongeveer twee weken na het begin van hun menstruatie ovuleren. Door deze standaard te gebruiken, kunnen artsen een uniforme methode toepassen voor het berekenen van de uitgerekende datum.

Het vereenvoudigt het proces om een algemene richtlijn te hebben die op de meeste vrouwen van toepassing is.

 1. Consistentie in berekening: Door een uniforme cyclusduur aan te nemen, kunnen zorgverleners consistent en eenvoudig uitrekenen wanneer een vrouw waarschijnlijk is uitgerekend. Dit helpt bij het standaardiseren van prenatale zorg en monitoring.
 2. Gemakkelijker planning: Een uniforme berekening helpt zowel de aanstaande moeder als de zorgverleners bij het plannen van belangrijke prenatale afspraken en interventies.

Medische richtlijnen

Medische professionals hebben vastgesteld dat 40 weken een gemiddelde en praktische benadering is voor de duur van een zwangerschap. Dit tijdsframe helpt bij het plannen van prenatale zorg en het identificeren van mogelijke problemen vroeg in de zwangerschap.

 1. Gevestigde normen: De 40-weken standaard is gebaseerd op lang bestaande medische en wetenschappelijke observaties van zwangerschapsduur. Het biedt een betrouwbaar kader voor het evalueren van de gezondheid en ontwikkeling van zowel de moeder als de foetus.
 2. Identificatie van complicaties: Door een vast tijdsbestek te hanteren, kunnen zorgverleners gemakkelijker afwijkingen en complicaties herkennen, zoals vroeggeboorte of post-term zwangerschap (zwangerschap langer dan 42 weken).

Eerste twee weken

De eerste twee weken van de berekende 40 weken tellen technisch gezien niet mee als zwangerschap, omdat de bevruchting meestal pas rond de tweede week plaatsvindt. Deze weken worden echter meegenomen in de totale zwangerschapsduur om de berekening eenvoudiger en uniformer te maken.

 1. Bevruchting en implantatie: Tijdens de eerste twee weken van de menstruatiecyclus bereidt het lichaam zich voor op ovulatie en bevruchting. De werkelijke bevruchting vindt meestal rond de tweede week plaats, maar de volledige cyclusduur wordt meegenomen om een eenduidige rekensom te hanteren.
 2. Eenvoud in berekening: Door de eerste twee weken mee te tellen, kunnen zorgverleners een eenvoudige rekensom gebruiken: tel 40 weken vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Dit maakt het proces minder vatbaar voor fouten en misverstanden.

Biologische basis

De 40-weken norm is niet alleen een administratieve vereenvoudiging, maar ook gebaseerd op biologische realiteiten. De duur van de zwangerschap is afgestemd op de optimale ontwikkeling van de foetus en de voorbereiding van het lichaam van de moeder.

 1. Ontwikkeling van de foetus: De ontwikkeling van een baby, van conceptie tot volledige rijpheid, duurt gemiddeld ongeveer 38 weken. Door de eerste twee weken van de menstruatiecyclus mee te tellen, komen we op 40 weken totale zwangerschap.
 2. Voorbereiding van het lichaam: De eerste twee weken van de cyclus zijn cruciaal voor de voorbereiding van de baarmoeder op de innesteling van de bevruchte eicel.
Uitgerekende datum

Variaties in zwangerschapsduur

Hoewel 40 weken de norm is, variëren zwangerschappen vaak in duur. Veel vrouwen bevallen tussen 37 en 42 weken zwangerschap. Deze variatie kan te maken hebben met verschillende factoren. Hier is een nadere uitleg en enkele voorbeelden van waarom de daadwerkelijke bevallingsdatum kan afwijken.

Onnauwkeurigheid in de menstruatiedatum

Niet alle vrouwen herinneren zich precies de eerste dag van hun laatste menstruatie, wat tot variaties kan leiden in de berekening van de uitgerekende datum.

 • Voorbeeld: Maria had haar laatste menstruatie ergens begin januari, maar ze weet de exacte datum niet meer. Hierdoor kan haar uitgerekende datum enkele dagen tot een week afwijken van de werkelijkheid.
 • Impact: Een onnauwkeurige startdatum kan ertoe leiden dat de berekende uitgerekende datum niet overeenkomt met de werkelijke zwangerschapsduur. Dit kan zowel voor verrassingen zorgen als voor onnodige zorgen als de baby “te vroeg” of “te laat” lijkt te komen.

Verschillen in menstruatiecycli

Niet alle vrouwen hebben een cyclus van 28 dagen. De lengte van de menstruatiecyclus kan variëren, wat invloed heeft op de ovulatiedatum en daarmee de uitgerekende datum. 

 • Voorbeeld: Anna heeft een menstruatiecyclus van 35 dagen in plaats van de standaard 28 dagen. Haar ovulatie vindt dan later plaats dan gemiddeld, wat betekent dat haar uitgerekende datum op basis van een 28-dagen cyclus eerder zal zijn dan de werkelijke bevallingsdatum.
 • Impact: Vrouwen met langere cycli kunnen een latere uitgerekende datum hebben, terwijl vrouwen met kortere cycli eerder kunnen bevallen dan verwacht. Dit benadrukt het belang van het aanpassen van de berekening van de uitgerekende datum aan de specifieke cyclus van de vrouw.

Eerste zwangerschap

Vrouwen die voor het eerst bevallen, hebben vaak een iets langere zwangerschap dan vrouwen die al eerder zijn bevallen.

 • Voorbeeld: Lisa is zwanger van haar eerste kind en gaat 41 weken en 3 dagen mee voordat ze bevalt. Haar vriendin Sophie, die al twee kinderen heeft, beviel beide keren rond 39 weken.
 • Impact: Primigravidae (vrouwen die voor het eerst zwanger zijn) hebben een neiging om langer te dragen, terwijl multigravidae (vrouwen die meerdere zwangerschappen hebben gehad) vaak eerder bevallen. Dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de mate van cervicale rijping en andere fysiologische factoren die anders zijn na een eerdere bevalling.

Andere factoren die zwangerschapsduur kunnen beïnvloeden

Naast de hierboven genoemde redenen zijn er nog meer factoren die de duur van de zwangerschap kunnen beïnvloeden:

Genetische invloeden

Genetica speelt een rol in de zwangerschapsduur. Als de moeder zelf vroeg of laat geboren is, kan dit ook van invloed zijn op haar eigen zwangerschapsduur.

 • Voorbeeld: Sara’s moeder beviel alle drie de keren vroeg, rond 37 weken. Sara zelf beviel van haar eerste kind ook rond 37 weken.
Uitgerekende datum

Gezondheidstoestand van de moeder

De gezondheid en medische geschiedenis van de moeder kunnen de zwangerschapsduur beïnvloeden.

 • Voorbeeld: Een vrouw met een medische aandoening zoals hypertensie of diabetes kan een verhoogd risico lopen op vroeggeboorte. Omgekeerd kunnen vrouwen met een uitstekende gezondheid en prenatale zorg de volledige 40 weken of langer dragen.

Omgevings- en levensstijlfactoren

Levensstijlkeuzes zoals voeding, stressniveaus, en algehele zorg kunnen ook van invloed zijn.

 • Voorbeeld: Eva, die tijdens haar zwangerschap een zeer stressvolle baan had, beviel twee weken eerder dan haar uitgerekende datum. Dit kan deels te wijten zijn aan de verhoogde stressniveaus.

Hoewel 40 weken als standaard wordt gehanteerd voor de duur van een zwangerschap, is het belangrijk te beseffen dat elke zwangerschap uniek is en dat veel factoren kunnen bijdragen aan de variatie in zwangerschapsduur. Regelmatige prenatale zorg en het aanpassen van verwachtingen aan persoonlijke omstandigheden kunnen helpen bij het navigeren door deze variaties. Dit inzicht zorgt ervoor dat aanstaande moeders zich beter voorbereid en gerustgesteld voelen, ongeacht de exacte duur van hun zwangerschap.

Lijnsegment