februari 6, 2021

0 comments

Je wordt wakker in de ochtend en je hebt enorm veel zin in je dag. Weet jij hoe dit komt? Waar jij door gemotiveerd bent om aan de slag te gaan? Grote kans dat jouw drijfveren de motor zijn achter jouw gedrag om uit bed te springen.

Drijfveren bepalen het waarom van je handelen en zijn een manier om de kwaliteit van het leven te beoordelen. Een manier om de wereld om ons heen te bekijken, te beschouwen en te waarderen. Iedereen kijkt naar zijn omgeving door zijn eigen behoeften bril.

Drijfveren hebben te maken met de vraag: Wat wil ik in mijn leven of loopbaan? Ze bepalen de mate waarin iemand wel of niet in actie komt in bepaalde situaties.

HOE ONTSTAAN DRIJFVEREN

Onderzoekers gaan er over het algemeen van uit dat drijfveren gevormd worden in de kindertijd. Het begint met iets dat we horen, zien of ervaren in combinatie met een emotie zoals pijn, conflict, plezier, trots. Ook wel de optelsom van onze ervaringen die leiden tot overtuigingen. Een drijfveer ontstaat door een cluster van ervaringen, overtuigingen en de waarde die we er aan hangen, rondom een gegeven concept, bijvoorbeeld kennis.

Eduard Spranger een Duitse gedragswetenschapper publiceerde in 1928 zijn boek “Types of men”. Hierin classificeerde hij zes basisattitudes, ook wel drijfveren genoemd.

WELKE DRIJFVEER CONCEPTEN ZIJN ER?

Intellectuele drijfveer: Kenmerkend is de levenslange behoefte om kennis op te doen en te leren. Mensen die gedreven zijn door de intellectuele drijfveer stellen zich over het algemeen niet oordelend op maar richten zich op waarneming, kritische toetsing en ratio. Een belangrijk doel is het ordenen en vergaren van kennis, soms alleen maar om de kennis.

Zakelijke drijfveer: Kenmerkend is de waarneembare interesse in geld, niet zozeer het concept maar wat je ermee kunt doen. Het gaat vaak om financiële zekerheid en onafhankelijkheid. Daarnaast wordt het gezien als een middel om concreet resultaat tastbaar te maken, het creëren van een win-win situatie.

Esthetische drijfveer: Esthetisch gedreven personen voelen de behoefte om alles wat zij oppikken of ervaren in de omgeving (de externe wereld) in balans te brengen. Buiten- en binnenwereld moeten kloppen. Bij sommigen richt zich dit voornamelijk op concepten als vorm, schoonheid en sfeer. Dit betekent niet dat deze personen zelf ook creatief of artistiek zijn. Er is wel waardering voor de mooie dingen in het leven.

Sociale drijfveer: Sociaal gedreven mensen waarderen anderen openlijk en onvoorwaardelijk. Daardoor komen zij vaak aardig en sympathiek over. Zij voelen de voortdurende behoefte om de maatschappij of een klein stukje daarvan beter te maken. Hiervoor stellen zij vaak hun talenten, geld, tijd of middelen ruimhartig ter beschikking.

Individualistische drijfveer: Met de individualistische drijfveer heb je een sterke behoefte om je eigen lot te kunnen sturen en controleren. Je motief is het creëren van mogelijkheden om vooruit te komen in het leven en het hoogst bereikbare na te streven.

Ideële drijfveer: Kenmerkend is de behoefte aan eenheid, orde of traditie. Mensen met een sterke ideële drijfveer hechten aan richtlijnen, een systeem een leidraad of een uitgewerkt concept om hun leven richting te geven.

WAAROM DRIJFVEREN ANALYSEREN

Inzicht hebben in jouw drijfveren is van belang om te weten welke prikkels jij nodig hebt om het naar je zin te hebben in dit leven en er voldoende voldoening uit te halen.

De meeste keuzen die wij in ons leven maken bewust en onbewust worden bepaald door onze belangrijkste drijfveren. Gecombineerd met de mate waarin we verwachten dat onze keuze zal bijdragen aan de bevrediging van onze belangrijkste behoeften.

Begrip van en inzicht in je drijfveren heeft een grote bijdrage aan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zodra jij je passies, voorkeuren en interesses kunt inzetten in het leven dan zet jij je hier meer voor in.

In conflicten begrijpen we vaak niet waarom anderen er een andere visie op na houden dan wij. We kunnen er maar moeilijk mee omgaan dat niet iedereen hetzelfde denkt als wij. Ondanks dat we van afwisseling houden gaan we mensen met afwijkende drijfveren uit te weg of erger we veroordelen hen. Door inzicht te hebben in je eigen drijfveren en de juiste vragen te stellen aan de ander. Komt er mee begrip voor ieder zijn drijfveren.

Wanneer we de wereld zowel door onze eigen drijfveren en die van de ander zien komt er ruimte voor communicatie.

WAT JE KRIJGT MET DE DRIJFVEREN ANALYSE

Met de drijfverenanalyse krijg je inzicht in jouw belangrijkste motivatoren om in de ochtend je bed uit te springen. Daarnaast kun je jouw drijfveren koppelen aan je gedrag. Waarom laat je dit gedrag zien? Wat maakt dat jij in de ochtend je bed uit komt of reageert in bepaalde situaties of juist niet? Vanuit welke waarden en motivatie maak je keuzen en onderneem je actie? Waar heb je een aversie tegen? Ook worden je mogelijke ontwikkelpunten zichtbaar.

Uit onderzoek blijkt dat over het algemeen de twee hoogste drijfveren de richting in iemands leven bepalen. Door hier inzicht in te hebben, kun je gericht werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Jouw persoonlijke drijfveren analyse bestaat uit persoonlijke grafieken met jouw ´scoren´ op je drijfveren. Je krijgt inzicht in jouw drijfveren en de betekenis hiervan. Je hoogste, situationele en neutrale drijfveren. Ook je kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden zijn beschreven.

About the Author

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Apply for a free Ebook ! Sign Up now 

>