december 7, 2019

0 comments

IETS OM TROTS OP TE ZIJN

Jij bent een hoogsensitief persoon (HSP) en dat is iets om trots op te zijn! Ben je er nog niet helemaal zeker van of je een HSP bent? Wellicht geeft de zelftest van Elaine Aron meer inzichten. De zelftest kun je lezen in mijn blog ‘ben jij hoogsensitief‘. Ook in deze blog kom je meer te weten over hoogsensitiviteit en de karaktereigenschappen van een HSP.

Om te beginnen met de definitie van hoog sensitiviteit. Belangrijk is om twee dingen te onthouden, namelijk;

1) Iedereen, HSP of niet, voelt zich het best als hij of zij noch te verveeld noch te geprikkeld is.

2) Mensen verschillen aanzienlijk in de mate waarin hun zenuwstelsel in dezelfde situatie door dezelfde stimulansen wordt geprikkeld.

Dit verschil in prikkelbaarheid betekent dat je als HSP stimulatieniveaus onderscheidt die anderen ontgaan. Het verschil lijkt hem ergens in de route naar je hersenen te liggen of in je hersenen zelf, in een zorgvuldige informatieverwerking. Een HSP staat meer stil bij alles en onderscheiden dingen in fijnere gradaties. Wist je dat het bewuster zijn van het subtiele je intuïtiever maakt en het resultaat daarvan is dat je vaak iets ‘gewoon weet’ zonder te beseffen hoe? Herken je dit? Je weet gewoon hoe dingen zich ontwikkeld hebben en hoe bepaalde zaken zullen uitpakken. Dit komt door je diepgaande verwerking van de subtiele details van zowel het verleden en het heden. Zit je er als HSP dan nooit naast? Uiteraard wel, al zal dit niet vaak voorkomen.

Kort samengevat, komt het er op neer dat je als HSP subtiele signalen opvangt die anderen missen. Dit zorgt er voor dat je als vanzelf op het prikkelniveau belandt waarop je je niet langer op je gemak voelt.

14 KARAKTEREIGENSCHAPPEN

Jouw karaktereigenschappen maken jou als HSP bijzonder. Je plukt er vele vruchten van, je geest werk namelijk anders. Uiteraard gaan niet alle kenmerken voor iedere HSP op, niemand verenigd alle kenmerken in zich. De karaktereigenschappen die voor de meesten HSP’s gelden zijn als volgt;

1. Je goed bent in het signaleren en vermijden van fouten;

2. Je in staat bent je uitstekend te concentreren (presteren het best zonder afleiding);

3. Je zeer consciëntieus bent;

4. Je zeer aangedaan kan zijn door de stemmingen en emoties van anderen;

5. Je in staat bent om zaken op de diepere niveaus van wat psychologen het ‘semantisch geheugen’ noemen te verwerken;

6. Je bijzonder goed bent in werkzaamheden die oplettendheid, accuratesse, snelheid en het opsporen van kleine verschillen vereisen;

7. Je vaak denkt aan het denken over je eigen denken;

8. Je in staat bent om te leren zonder dat je ervan bewust bent dat je geleerd hebt;

Uiteraard zijn er velen uitzonderingen per persoon. Daarnaast kennen deze karaktereigenschappen ook zo zijn onvolkomenheden. Door de diepere verwerking kan het lijken alsof je als HSP niet direct kunt meekomen. Ook is het voor je lastig om je ware potentieel te laten zien als er over je schouders wordt meegekeken. Kortom ook de omgevingsfactoren hebben invloed op je karaktereigenschappen.

LICHAAM VAN EEN HSP WERKT ANDERS

Zoals de blog aangeeft gaan we hier in op de 14 karaktereigenschappen van HSP’s. We hebben er nu acht weergegeven en naast deze bovenstaande karaktereigenschappen is het lichaam van een HSP ook anders. Je zenuwstelsel werkt namelijk anders, deze zorgt er voor dat;

9. Je goed bent in stilhouden;

10. Je een ‘ochtendmens’ bent (al zijn hier vele uitzonderingen op);

11. Je bijzonder goed bent in verfijnde motorische bewegingen;

12. Je gevoeliger bent voor dingen in de lucht (hooikoorts/ eczeem);

13. Je meer georiënteerd bent op de werking van de rechterhersenhelft (minder rechtlijnig, creatiever op een synthetiserende manier);

14. Je meer beïnvloed wordt door stimulerende middelen zoals cafeïne, tenzij je er heel erg aan gewend bent.

Als HSP ben je niet chronisch geprikkeld of voortdurend in een geprikkelde stemming. Je bent gewoon meer geprikkeld door nieuwe of aanhoudende stimulatie. Je zenuwstelsel lijkt ontworpen te zijn om op subtiele ervaringen te reageren. Dit zorgt er voor dat je langzamer herstelt als je op intensieve stimuli moet reageren.

About the Author

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Apply for a free Ebook ! Sign Up now 

>